A NABIS Szakgimnázium bemutatkozása

Sokirányú képzési tevékenységet folytató, a képzési területek között átjárhatóságot biztosító,  a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű  tanulók oktatását  feladatának tekintő, a céljaikban még bizonytalan tanulók jövőképének kialakítását szolgáló iskola, mely tanulói számára biztosítja a szakmai érettségire, a középfokú szakmai vizsgára való felkészülés lehetőségét, a felsőoktatásba való bekapcsolódás előkészítését, valamint segíti őket a hátrányok leküzdésében, szolgálja az életen át tartó tanulást.

A különböző iskolatípusok és képzési szintek egymásmellettiségével, az általános és szakképzés egymásra épülésével szolgálja az oktatáspolitikai törekvések és az egyéni igények, sajátosságok összeegyeztetését.

Intézményünk az elmúlt évek tapasztalatai és a folyamatos érdeklődés hatására mindenkor a következő tanévre jelentkezők számától függően, a jelentkezők ténylegesen kifejezett igényei alapján nappali, esti munkarend szerint indítja a működési engedélyében szereplő szakirányokba szakképző osztályait.

A Nyitott Ajtó Baptista Szakiskola a középfokú nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszát alapvetően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon folytatja, amely: - a szakiskolában 9. évfolyamon az alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik és a 11. évfolyam végén fejeződik be. (Ha a tanuló még nem töltötte be a 16. életévét, akkor szakiskolai képzés, nappali iskolai rendszerű, 3 évfolyamos képzésben, ha betöltötte, akkor felnőttoktatásban nappali vagy esti munkarend szerinti 2 évfolyamos képzésben készülhet fel az adott szakképesítés megszerzésére.) - a szakközépiskolában 13. első szakképzési évfolyamon jellemzően az érettségi vizsga letétele után kezdődik és a 14. évfolyam végén fejeződik be. Az iskola alapvető célja, hogy - a szakképzéssel megteremtse a tanulóknak a szakmai végzettség megszerzésének és ezzel a munkaerő piacon történő előnyösebb elhelyezkedésük lehetőségét, - a tanulói sikeres szakmai vizsgát tegyenek, tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkaadók által támasztott követelményeknek. A tanulóink gyakorlati képzése részben az iskolánk szaktantermeiben, részben gyakorlati képzést folytató szervezetek által fenntartott és működtetett gyakorlati képzőhelyeken – tanuló szerződéses formában – folyik.